Rólam

Munkám során 

15 éve foglalkozom az ingatlanok értékállóságának megteremtésével, ezen belül aktívan közös képviselettel, társasházkezeléssel. Olyan rendkívül problémás társasházak képviseletére és fejlesztésére specializálódtam, amelyeket más már nem vállal. Tapasztalatom szerint egy terveken és koncepción nyugvó, átlátható és ezáltal kiszámítható képviselettel a korábbi netáni nézeteltérések elsimíthatóak, a tulajdonosok között a koherencia újból megteremthető; közös képviselőül történő megválasztásom esetén pedig erre számíthatnak. 

A közös képviselet, társasházkezelés mellett fő profilom a társasházjogi szakmai tanácsadás, mely során tanácsokkal látom el, vagy éppen képviselem a hozzám forduló ügyfeleket – legyen szó akár lakóingatlan tulajdonosról, akár közös képviselőről, illetve az ügyvédi megbízás teljesítését segítve közreműködök – a jogi képviselővel közösen meghatározott képviselendő irány keretein belül – a tényállásvázlat és bizonyítási indítvány összeállításában és bizonyítékokkal történő alátámasztásában.

Tanulmányok

Végzettségemet tekintve – a közgazdasági szakközépiskola révén – könyvelő, statisztikus, vállalati tervező vagyok. A társasházkezeléshez szükséges szakképesítést OKJ-s képzés keretében szereztem, meg jeles eredménnyel 2012-ben, majd ugyanebben az évben az ingatlankezelői képesítést is. A Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán, jogász szakon végeztem. 2021-ben pedig szintén a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán ingatlanforgalmi szakjogász képesítést szereztem. 

Érdeklődési kör

Polgári jogi érdeklődésem fókuszában kezdetektől az ingatlanokkal kapcsolatos jogi szabályozás áll; e tárgykörből írtam a szakdolgozatomat is melynek címe: Az okirati bizonyítás egyes kérdései, különösen az ingatlanok vonatkozásában. 

Érdemi szakmai tapasztalat

Az egyetemi tanulmányaimmal párhuzamosan egy főként polgári joggal foglalkozó budapesti ügyvédi iroda munkatársa voltam öt évig, ahol nagyfokú jártasságot szereztem a jogalkalmazásban, és a jogérvényesítésben. Az egyetemi szakmai gyakorlatot a Pesti Központi Kerületi Bíróság Lakáscsoportján töltöttem, ahol tapasztalatot szereztem a társasházakkal kapcsolatos peres eljárásokban, különösen a közgyűlési határozatok érvénytelenségének megállapítása iránti perekben. 

Ezt követően független hiteltanácsadóként tevékenykedtem. A jelzálog alapú lakáscélú- és szabad felhasználású hitelek folyósítása során végig kísértem a folyamatot a hiteltanácsadástól a folyósításig, majd egy hitelintézet jogi igazgatójának asszisztenseként figyelemmel kísértem a devizaperekkel kapcsolatos bírói jogalkalmazás gyakorlatát. Mindez azért érdemel kiemelt figyelmet, mert véleményem szerint a hitelfelvétel miatti kiszolgáltatottság elkerülhető, ha a társasház gazdálkodása megfontolt döntésen alapszik, és lehetőség szerint külső források bevonásával tudják biztosítani a ház fejlesztését. 

Közös képviselőként, társasházkezelőként, és társasházjogi szakmai tanácsadóként e megszerzett szerteágazó tudás segített abban, hogy a klasszikus ingatlankezelői feladatok ellátásán túl, a felmerülő gazdasági, műszaki, jogi kérdéseket a társasházak érdekeinek legteljesebb érvényesítésével tudjam megoldani. 

Hivatás

Új szemléletmódot kívánok meghonosítani a magyar ingatlangazdálkodás területén. Lakóként, tulajdonosként nap mint nap szembesülhetünk a ténnyel, hogy a lakókörnyezetünk ügyeiért felelős, választott vagy fizetett képviselők, gyakran nem azzal a szakmai felkészültséggel, elkötelezettséggel, gondossággal látják el feladatukat, mint amit a tulajdonosok közössége okkal-joggal elvárna.

Korábban, társasházi ingatlan tulajdonosaként, majd ingatlankezelőként és jogászként is gyakran tapasztaltam szakmai alkalmatlanságot és/vagy pénzügyi visszaéléseket is. Számos esetben olyan jogi, gazdasági hátrányok, veszteségek érték a lakástulajdonosokat, a lakóközösséget, amelyek egy, a jó gazda gondosságával eljáró közös képviselő esetében nem fordultak volna elő. 

Magyarországon ma az emberek többségének a legfontosabb értéke, vagyontárgya az ingatlana. A felelősen gondolkodó tulajdonos, ha van rá lehetősége, nem szívesen kockáztatja, hogy az ingatlan állaga sérüljön az épület, amiben a lakása van, leromoljon, a társasház megtakarításai esetleg „elillanjanak. ”

Munkám során és a megbízásaim által több közös képviseleti iroda működésébe is betekintést nyertem, így elmondhatom: a gyakran előforduló, izoláltnak tűnő problémák forrása mindig egyetlen okra, – rendszerint mulasztásra – vezethető vissza. Azt is felismertem, hogy a felmerülő új kérdésekre, megoldandó problémákra a régebbi rutin megoldások már nem alkalmasak; kellő szakismeret és folyamatos fejlődés hiányában változás pedig aligha várható. Tapasztalatom szerint az egyre tudatosabb tulajdonközösség által támasztott igényeknek és az új kihívásoknak a közös képviselők nagy része nem képes maradéktalanul megfelelni.

Látom, hogy társadalmi méretű az igény arra, hogy professzionális, szakmai és morális alapon működő vállalkozás, színvonalas szolgáltatás nyújtásával jelenjen meg a közös képviselet területén. 

Én ennek egyrészt úgy kívánok eleget tenni, hogy az aktualitások és a jogszabályi változások követése érdekében mind a mai napig rengeteget invesztálok a tudásomba, rendszeres hallgatója, látogatója vagyok különböző szakmai fórumoknak is. Kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy munkámat a professzionalizmus és a szakmai hozzáértés, valamint a minőség felé való elköteleződés jellemezze (a mennyiség helyett), ugyanakkor célom az is, hogy az érdeklődők részére ezt a tudást – desztilláltabb formában – továbbadjam, a témában elmélyülni kívánókat pedig hasznos írásokkal, blogokkal informáljam. 

Szívből kívánom, hogy a lakásod váljon az otthonoddá, legyen részed a tulajdonostársaiddal a békés együttélésben, valamint azt, hogy megtapasztald a közös képviselővel való munkában az együttgondolkodás örömét. 

Dr. Nagy Enikő

Vedd fel velem a kapcsolatot itt!